PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir organizēt RDF atkritumu pārstrādes  ražotni  ar  inovatīvas termiskās destrukcijas metodes pielietošanu, iegūstot alternatīvu   šķidro   degvielu - metanolu,   kas   būs laba alternatīva fosilajiem kurināmiem.

Par izejvielu metanola ražošanai var izmantot dažādus atkritumus.

Šis projekts paredz ražošanas organizēšanu ar atkritumu ķīmisko skaldīšanu plazmā (TP), kā arī alternatīvas degvielas pilna iegūšanas cikla izveidošanu.

PROJEKTA MĒRĶIS

PROJEKTA BŪTĪBA

Neattīrītu RDF atkritumu pārstrāde ar speciālu aprīkojumu un ķīmisko skaldīšanu plazmā metodes (TP) pielietošanu iegūstot alternatīvo degvielu, kuru var izmantot, lai ražotu, piemēram, elektroenerģiju un siltumu

PROJEKTA BŪTĪBA