Plastmasa, kas galvenokārt tiek saražota no "naftas" izcelsmes  izejvielām, kā ari citi organiskas izcelsmes atkritumi potenciāli glabā sevī milzīgus enerģijas apjomus,  kas pašlaik burtiski tiek izmesta. Tāpēc radās ideja padarīt atkritumus uz tīro degvielu – metanolu.

Tomēr visi iepriekš zināmie lietoto organisko vielu pārstrādes  varianti vērtīgā degvielā bija saistīti ar  augstu  enerģijas  patēriņu pārstrādes procesā, tāpēc ražošana bija nerentabla.  Šobrīd tikai nedaudzi tehnoloģijas izstrādātāji paguvuši saņemt  praktiskus rezultātus ar saprātīgu enerģijas patēriņu pārstrādes  procesā. Mūsu tehnoloģiskais risinājums ļauj konvertēt gandrīz  jebkurus organiskus atkritumus (RDF) šķidrajā degvielā.

Jaunās  tehnoloģijas  pielietošana  ļaus  ražot  lētu, kvalitatīvu  degvielu, turklāt būtiski samazinās apkārtējās vides piesārņojumu.

 

Mūsu piedāvātā tehnoloģija ir inovatīva un augstražīga. Mūsu  tehnoloģiskais risinājums ļauj optimāli konvertēt  organiskos atkritumus (RDF) par metanolu.

Citiem vārdiem sakot, no 1 kg RDF atkritumu var saņemt  0,5 kg degvielas.

Procesa pamatā ir ķīmiska skaldīšana plazma (TP) - RDF atkritumu sildīšana  bez degšanas. Iegūtajam produkts ir metanols, kas pilnīgi atbilst standartiem.

Pārstrādes process neprasa ievērojamu  enerģijas patēriņu, un tā rezultātā nerodas izmeši  gaisā.