PROJEKTA IDEJA

Mēs esam pirmie Latvijā, kas piedāvā RDF atkritumu pārstrādes sistēmu ar modernu, kvalitatīvu ekoloģiski tīru, bezatkritumu pieeju. Tās ieviešana ļaus ražot konkurētspējīgas augstas kvalitātes preces.

Ražotnes izveide plastmasas atkritumu pārstrādei degvielā.

Nepārtraukta cikla termolīzes iekārtas izstrāde RDF atkritumu pārstrādei degvielā.

Efektīva atkritumu izmantošana.

AKTUALITĀTE

  • Latvijā vien vidēji tiek utilizēti aptuveni 230 000 tonnu  tikai plastmasas atkritumu gadā
  • Latvijā (tāpat Baltijā) nav neviena šāda veida ražotnes.  Projekts ļaus pārstrādāt praktiski jebkurus organiskus  atkritumus (RDF), pat ļoti netīrus.
  • Atkritumu izmantošana degvielas ražošanai  samazina fosilā  kurināmā (naftas) patēriņu, proti, sekmē emisiju sastāva un  apjomu samazināšanu.
  • Projekta realizācija sekmē jaunu darba vietu izveidi